przetargi TBS zgorzelec></a><br>

<br>
<html xmlns= xml-sidemenu-2
Przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości
Przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Spółki
Zgorzeleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o.w Zgorzelcu
ogłasza I nieograniczony przetarg ofertowy
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Spółki


Przedmiotem nieograniczonego przetargu ofertowego jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Zgorzeleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o., oznaczonych w ewidencji gruntów miasta Zgorzelec jako działki numer 2/80, 2/81, 2/82, 2/83, 2/84, 2/85, 2/86, 2/87, 2/88, 2/89, 2/90, 2/91, 2/92, 2/93, 2/94, 2/95, 2/96, 2/97, 2/98, 2/99, 2/100, 2/101 i 2/102 o łącznej powierzchni 51.708 m2, w obrębieewidencyjnym nr 010, arkusz map 5 wZgorzelcu przy ulicy Łużyckiej (okolice byłego obozu jenieckiego STALAG VIIIA)

Dla nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste nr JG1Z/00037364/8 i JG1Z/00037365/5 i są one obciążone prawami osób trzecich (hipoteka przymusowa do kwoty 180.000,00 zł i do kwoty 220.000,00 zł).

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy Ujazd Południe w Zgorzelcu działki znajduje się w obszarze oznaczonym jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej i drogi wewnętrzne oraz znajdują się w strefie ochrony ujęć wody-pośredniej (szczegóły w wypisie z MPZP oraz w regulaminie i warunkach przetargu).

Nieruchomości położone są przy drodze wojewódzkiej nr 352 (droga Zgorzelec-Bogatynia). Posiadają wjazd od drogi gminnej.

Cena wywoławcza: 1.473.600,00 zł (plus podatek VAT)
Wadium: 73.680,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
  1. złożenie do dnia 11 stycznia 2018 r. do godz. 10:00 pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem, „Oferta naprzetarg - dotyczy nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów miasta Zgorzelec od nr 2/80 do 2/102 o łącznej powierzchni 51.708 m2” w siedzibie Zgorzeleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. przy ulicy Warszawskiej 1 pokój nr 307 (3 piętro), zgodnie z regulaminemi warunkami przetargu.

  2. wpłacenie wadium na działki objęte przedmiotem przetargu na kontoTBS – Zgorzelec sp. z o.o. w Banku PKO BP SA oddział 1 w Zgorzelcu nr 68 1020 2137 0000 9602 0056 1282. Wpłata wadium w formie przelewu bankowego powinna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w terminie składania ofert, wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 11 stycznia 2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zgorzeleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. przy ulicy Warszawskiej 1 pokój nr 307 (3 piętro).
Wpłacenie wadium na działki wymienione na wstępie ogłoszenia oznacza przyjęcie warunków przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada jeśli uczestnik, który przetarg wygrał uchyla się od zawarcia umowy notarialnej przeniesienia własności w terminie wyznaczonym przez TBS – Zgorzelec sp. z o.o.
Zarząd TBS – Zgorzelec sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Dodatkowych informacji o przedmiocie, regulaminie i warunkach przetargu udziela Prezes Zarządu Spółki w Zgorzelcu, ul. Warszawska 1 pokój nr 307, tel. 75 64 88 330, adres strony internetowej: www.tbs-zgorzelec.pl
Ogłoszenie i regulamin przetargu oraz wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego znajduje się również na stronie internetowej Spółki www.tbs-zgorzelec.pl

Zgorzelec, dnia11 grudnia 2017

Zarząd
TBS-Zgorzelec sp. z o. o.
Grzegorz BałajewiczZałączniki:
regulamin i warunki I-go nieograniczonego przetargu ofertowego.pdf
wypis-i-wyrys-z-MPZP-dzialki-nr-2_80-2_102.pdf
wypisy z rejestru gruntów - działki nr 2_80 - 2_102.pdf
kopia-arkusza-mapy ewidencyjnej - działki nr 2_80 - 2_102.pdfPowered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group